Obszar partnera

Uczestnicy
Newsletter
Projekt

Działalność

Szkolenia
Ewaluacja
Rozpowszechnianie
Zarządzanie
 

CELE
METODOLOGIA „KRZYŻUJĄCYCH SIĘ SPOJRZEŃ”
FORMA NAUCZANIA DLA NAUCZYCIELI
Kalendarz planowanych działań

CELE

Dlaczego i jak nauczać o I wojnie światowej w szkołach średnich ? Odpowiedź na to pytanie, po 90 latach od wybuchu konfliktu, wydaje się pożyteczna i na czasie. Wojna 1914-1918 wydaję się dzisiaj cezurą ważną i znaczącą w historii Europy XX i XXI wieku.
Nauczanie o I wojnie światowej, jej przebiegu(długa wojna, dotknęła dużą liczbę państw, wojna totalna o okropnej brutalności, która dotyczyła zarówno ludności cywilnej jak i walczących żołnierzy, spowodowała nie spotykaną mobilizację materialną jak i ludzką), jak również o jej konsekwencjach bezpośrednich i tych odległych wydaje się zasadnicze dla całościowego rozumienia historii, oraz rozumienia współczesnego społeczeństwa poprzez odwoływanie się do przeszłości.

METODOLOGIA „KRZYŻUJĄCYCH SIĘ SPOJRZEŃ”

I wojna światowa od dawna nauczana jest z punktu widzenia narodowego lub nacjonalistycznego. To właśnie dlatego wybraliśmy inną metodę, tzw. spojrzenia krzyżujące, aby przezwyciężyć uproszczone, wąskie wizje narodowe, proponując badanie tej naszej wspólnej europejskiej historii , wykorzystując najnowsze wyniki badań historyków na temat tej wojny, w kierunku historii nie uproszczonej, o wielorakim znaczeniu, historii porównawczej.

FORMA NAUCZANIA DLA NAUCZYCIELI

Celem projektu nie jest wypracowanie metodologii lub teorii nauczanie o I wojnie światowej, ale konfrontacja i konkretne porównania doświadczeń, praktyk i teorii różnych uczestników projektu, ażeby stworzyć narzędzia pedagogiczne i wstępny, ale trwały wzór do nauczania o I wojnie światowej dla nauczycieli.

Ten modelowy wzór będzie budowany wokół 4 tematów podstawowych, tzw osi:

1.I wojna światowa w programach i podręcznikach

2.Miejsce przeznaczone dla I wojny światowej w programach historii

3.Muzea i strony internetowe poświęcone I wojnie światowej

4.Wspomnienia i całościowe prezentacje I wojny światowej

Ankieta dla uczniów dotyczyć będzie faktycznej znajomości zagadnień o I wojnie światowej(przed przerobieniem materiału o I wojnie światowej), ale również ich znajomości „śladów” konfliktu(zabytki historyczne, cmentarze, muzea, strony internetowe, filmy etc…….)

Pierwszy rok projektu poświęcony będzie w całości wypracowaniu wspólnego wzorca. W drugim roku uczniowie będą mogli eksperymentować w swoich szkołach i państwach. Następnie wszyscy będą pracować nad modułem pożądanym , upowszechniając zdobytą wspólnie wiedzę wśród jak najszerszej
publiczności.

Wypracowany sposób nauczania o I wojnie będzie dostępny na naszej stronie internetowej, oraz na płytach DVD, w języku francuskim, angielskim, niemieckim, włoskim, polskim, i rumuńskim.


 

Kalendarz planowanych działań.


Tworzenie modułu szkoleniowego dla nauczycieli zaczynających pracę jak i tych doskonalących swoje kwalifikacje jest prawdziwym warsztatem projektu. Budowa modułu składała się będzie z licznych etapów, według następującego kalendarza.

Etap 1 (listopad 2007 - luty 2008): szukanie i zbieranie materiałów pedagogicznych w krajach biorących udział w projekcie, porównywanie podręczników, programów, praktyk pedagogicznych, konkretnych realizacji lekcji. Gromadzenie w wykorzystywanie takich zasobów jak muzea i strony internetowe, ankiety dla uczniów.

Etap 2 (marzec 2008 - wrzesień 2008): konstrukcja tzw. modułu, począwszy od materiału zgromadzonego w pierwszej części i według metodologii „krzyżujących się spojrzeń”.

Etap 3 (październik 2008 - sierpień 2009): praktyka i ewaluacja modułu przez grupy docelowe różnych uczestników projektu w krajach uczestniczących w projekcie.

Etap 4 (marzec 2009 - sierpień 2009): adaptacja i uruchomienie końcowego modułu na bazie przeprowadzonych eksperymentów. Ukończenie produktów końcowych na różnych nośnikach: strony internetowe i DVD. Moduł końcowy dostępny będzie w języku francuskim, angielskim, niemieckim, włoskim, polskim i rumuńskim.

Etap 5 (sierpień 2009 - wrzesień 2009): rozpowszechnianie wypracowanego sposobu nauczania tzw. modułu w jak najszerszym zakresie, ewaluacja końcowa modułu i projektu w całości.


 


 
 
 
 
 
axes de travail enquête forum