Obszar partnera

Uczestnicy
Newsletter
Projekt

Działalność

Szkolenia
Ewaluacja
Rozpowszechnianie
Zarządzanie
 

Axe 1
I wojna światowa w programach i podręcznikach

Axe 2
Miejsce przeznaczone dla I wojny światowej w programach historii

Axe 3
Muzea i strony internetowe poświęcone I wojnie światowej

Axe 4
Wspomnienia i całościowe prezentacje I wojny światowej

 

 

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji
Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko
ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za
umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

n° 134419-LLP-1-2007-1-FR-COMENIUS-CMP

Termin trwania projektu od 01/10/2007 do 30/09/2009.

axes de travail enquête forum